logo

Zakład karny w Łęczycy

Zakład karny w Łęczycy

Więzienie łęczyckie to budowla wzniesiona w średniowieczu, a przebudowywana po rozbiorach w XVIII i XIX wieku. Dawniej mieścił się w nim kościół i klasztor o.o. dominikanów.

Zakład w Łęczycy był uznawany za jedną z najcięższych placówek w Polsce - było to więzienie o najtwardszym rygorze w całym kraju. W dawnych dominikańskich murach przetrzymywani byli m.in. internowani w stanie wojennym działacze "Solidarności", m.in. Władysław Frasyniuk. Pod koniec XIX wieku wyrok za długi karciane odsiadywał tu także mąż Marii Konopnickiej. Po 8 latach od zamknięcia obiektu można tu zobaczyć jedynie puste i obdrapane mury. Jedynym umeblowanym pomieszczeniem jest mała cela, która oddaje jak trudne warunki panowały w zakładzie karnym. Można tu zobaczyć jedynie prycze przykryte siennikami i toaletę. W 1961 roku kompleks został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego i jest własnością Skarbu Państwa.

Od 31.12.2006 więzienie jest nieczynne.