logo

Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny jest najstarszą sceną muzyczną w Łodzi – w 2015 roku świętuje siedemdziesięciolecie działalności. To szmat czasu: wiele premier, spotkań ze znakomitymi artystami, wiele sukcesów artystycznych. 1 października 2011 roku do użytku oddany został nowoczesny budynek ze sceną i zapleczem technicznym umożliwiającym tworzenie wielkich inscenizacji.