logo

Podwórka

Podwórka Łodzi

Podwórka otwierają świat na codzienną Łódź - taką, jaką była kiedyś i jaką jest dzisiaj. Ukazują prawdziwe oblicze miasta, którego nie da się poznać tylko poprzez oglądanie fasady. Pozwalają doświadczać miasto, którego obraz powstaje w nas, kiedy pozwolimy sobie na swobodną wędrówkę, ciesząc się tym wszystkim co nam ona przyniesie.