logo

Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec

Łódź Fabryczna

Łódź Fabryczna – czołowa stacja kolejowa w Łodzi na linii do Koluszek, powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 r. W latach 2011–2016 dokonano jej zamknięcia i gruntownej przebudowy. Obecnie kompleks łączy komunikację kolejową, autobusową (miejską i dalekobieżną), tramwajową oraz rowerową i samochodową. Według starej klasyfikacji PKP, przed zamknięciem ze względu na przebudowę, miała kategorię B. Po przebudowie, dworzec jest jednym z najnowocześniejszych i trzecim pod względem wielkości dworcem kolejowym w Europie.